הגשת תלונה על הפקעת מחירים של מוצרי מזון בפיקוח

שירות מקוון
להגשת הפנייה
להגשת הפנייה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין