קבילה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד שירות ומידע טלפוני

טלפון נוסף 08-6241010

פקס: 02-5655969

שעות מענה טלפוני