אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

שינוי שם פרטי

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לשינוי שם פרטי.

חיילים בודדים זכאים לפטור מתשלום האגרה עבור שירות זה.
Top