אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

שינוי רישום בעלות לרכב עקב פטירת בעל הרכב הרשום (בירושה)

שירות זה מאפשר להסדיר את רישום הרכב כחוק באמצעות צו ירושה או צו קיום צוואה.

Top