אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שינוי רישום בעלות לרכב עקב פטירת בעל הרכב הרשום (בירושה)

שירות זה מאפשר להסדיר את רישום הרכב כחוק באמצעות צו ירושה או צו קיום צוואה.

Top