בקשה למתן צו ירושה

הגשת בקשה לצו ירושה של חללי ונרצחי מלחמת "חרבות ברזל" פטורה מתשלום אגרה
להגשת הבקשה
תמונה המתארת את 4 השלבים בתהליך בקשה וקבלה של מתן צו ירושה
להגשת הבקשה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה

הרשם לענייני ירושה - מרכז השירות והמידע

למחייגים מחו"ל: 972-8-6831672

דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות פעילות