אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

ספח לתעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים

השירות מאפשר להגיש בקשה לספח חדש לתעודת זהות, בעקבות שינויים בפרטים האישים של המבקש.

Top