אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

ספח לתעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים

השירות מאפשר להגיש בקשה לספח חדש לתעודת זהות, בעקבות שינויים בפרטים האישים של המבקש.

Top