אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לרישיון יבוא מזון בפטור ממכס או מכס מופחת

שירות זה מאפשר ליבואנים להגיש בקשה לרישיון ליבוא מזון בפטור ממכס או מכס מופחת.

Top