אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

אישור מיוחד ליבוא משקאות משכרים

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לאישור מיוחד ליבוא משקאות משכרים לארץ, כמפורט בתוספת השנייה של צו יבוא חופשי.

Top