אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אישור מיוחד ליבוא משקאות משכרים

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לאישור מיוחד ליבוא משקאות משכרים לארץ, כמפורט בתוספת השנייה של צו יבוא חופשי.

Top