אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לרישיון כלי ירייה ארגוני (למאבטח)

שירות זה מאפשר הגשת בקשה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה ארגוני עבור מאבטח (שומר).

Top