אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חידוש רישיון כלי ירייה ארגוני (למאבטח)

שירות זה מאפשר לבעלי רישיון לנשיאת כלי ירייה ארגוני (שומר) לחדש את רישיונם לפני תום תוקף הרישיון. 

מרכז שירות ומידע - רישוי כלי ירייה

לחיוג מטלפון קווי: 077-2324444
דואר אלקטרוני: tservice@mops.gov.il

שעות פעילות המענה הטלפוני

Top