הגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

הרשות השופטת

מרכז מידע רב ערוצי