בקשה למינוי מנהל עיזבון

ביום ג', 27.2.24, יום הבחירות לרשויות המקומיות, המוקד הטלפוני יהיה סגור
לכניסה למערכת
לכניסה למערכת

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה

הרשם לענייני ירושה - מרכז השירות והמידע

למחייגים מחו"ל: 972-8-6831672

שעות פעילות