טופס תקציר ופירוט תקציב להצעות מחקר ברשתות ERA-Net

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד הבריאות

לשכת המדען הראשי

פקס: 02-6725833
דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות מענה טלפוני