פונדקאות בישראל

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד הבריאות

הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים (פונדקאות)

פקס: 02-5655957
דואר אלקטרוני: [email protected]

כתובת היחידה