אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מידע משפטי 

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

    • תאריך פרסום: 
      11.07.2017

​נוסח חוק עדכני משולב

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

Top