אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

כפל רישיון נהיגה במקרה של אובדן, גניבה או השחתה

שירות זה מאפשר להנפיק כפל רישיון נהיגה, במקרה שרישיון הנהיגה אבד, נגנב או הושחת. 

Top