אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תג חניה לנכה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה מקוונת לקבלת תג חניה לנכה (המוכר כ"תג נכה") או לחידושו. השירות מאפשר גם להגיש בקשה להוספה או החלפה של רכב בתג החניה, הנפקת תג במקרים של אובדן או גניבת התג, החזרת רכב שהושבת, ביטול התג וכן מספק מידע אודות השימוש בו.

להגשת הבקשה
להגשת הבקשה
Top