אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מחיקה ממרשם ברית הזוגיות

שירות זה מאפשר לבני זוג הרשומים במרשם הזוגיות ומעוניינים להתיר את ברית הזוגיות בהסכמה, להגיש בקשה למחיקתם ממרשם ברית הזוגיות.

רשם ברית הזוגיות

פקס: 02-6467890
דואר אלקטרוני: RashamHazugiyut@justice.gov.il

שעות מענה טלפוני

Top