אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מחיקה ממרשם ברית הזוגיות

שירות זה מאפשר לבני זוג הרשומים במרשם הזוגיות ומעוניינים להתיר את ברית הזוגיות בהסכמה, להגיש בקשה למחיקתם ממרשם ברית הזוגיות.

Top