הצהרה על עסקת מקרקעין על ידי מי שאינו מיוצג (לתקופת משבר הקורונה בלבד)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

מרכז המידע והשירותים המקוונים