הגשת תלונה בעניין הקשור לטיפול באדם שמונה לו אפוטרופוס


{{sqCtrl.config.results.Title}}

{{sqCtrl.config.results.Description}}
{{ sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Title }} {{sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Description}}

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה

פיקוח על אפוטרופוסים - מרכז השירות והמידע:

למחייגים מחו"ל: 972-8-6831682

שעות מענה טלפוני: