אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הגשת תלונה בעניין הקשור לטיפול באדם שמונה לו אפוטרופוס

שירות זה מאפשר לאדם שמונה לו אפוטרופוס או לכל אדם אחר להגיש תלונה על פגיעה בו, על תיפקודו של האפוטרופוס או של גורם אחר (רשות ציבורית, בנק, קופת חולים ועוד).

שעות מענה טלפוני - האפוטרופוס הכללי

Top