הגשת תלונה על התנהלות בתחבורה ציבורית

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

המוקד הטלפוני תחבורה ציבורית