אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תביעה לתשלום דמי לידה

שירות זה מאפשר קבלת דמי לידה עבור נשים עובדות שיצאו לתקופת לידה והורות ושולמו בעדן דמי ביטוח לפני היום בו הפסיקו לעבוד בעקבות הלידה, או לבני זוגן שמחליפים אותן בחלק מתקופת הלידה וההורות.

Top