אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תביעה לדמי אבטלה

שירות זה מאפשר לעובדים שהיו שכירים ורשומים בלשכת שירות התעסוקה כמחוסרי עבודה, לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

Top