אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בחירת שם משפחה למי שנישא

השירות מאפשר למי שנישא לבחור את שם המשפחה שיופיע במרשם האוכלוסין.

Top