אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

קבלת רישיון ליבוא כימיקלים

שירות זה מאפשר ליבואנים להגיש בקשה לקבלת רישיון ליבוא כימיקלים, כנדרש בצו יבוא חופשי.

Top