אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

קבלת רישיון ליבוא כימיקלים

שירות זה מאפשר ליבואנים להגיש בקשה לקבלת רישיון ליבוא כימיקלים, כנדרש בצו יבוא חופשי.

Top