אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

שינוי שם משפחה לכל המשפחה

השירות מאפשר להגיש בקשה לשינוי שם משפחה לכל המשפחה (הורים וילדים שטרם מלאו להם 18 שנה) במרשם האוכלוסין.

Top