אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שינוי שם משפחה לכל המשפחה

השירות מאפשר להגיש בקשה לשינוי שם משפחה לכל המשפחה (הורים וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנה) במרשם האוכלוסין.

Top