אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

שינוי שם משפחה במרשם האוכלוסין

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לשינוי שם משפחה במרשם האוכלוסין.

לקבלת שירות בלשכות הרשות חובה להציג תעודת זהות. רישיון נהיגה אינו מהווה מסמך מזהה.
להדפסה
Top