אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שינוי שם משפחה במרשם האוכלוסין

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לשינוי שם משפחה במרשם האוכלוסין.

חיילים בודדים זכאים לפטור מתשלום האגרה עבור שירות זה.
Top