אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

שינוי במצב אישי

השירות מאפשר לעדכן מצב אישי שהשתנה בעקבות נישואים, גירושים או התאלמנות במרשם האוכלוסין.
לקבלת שירות בלשכות הרשות חובה להציג תעודת זהות. רישיון נהיגה אינו מהווה מסמך מזהה. 

Top