אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שינוי במצב אישי

השירות מאפשר לעדכן במרשם האוכלוסין מצב אישי, שהשתנה בעקבות נישואין, גירושין או התאלמנות.

Top