שינוי בעלות על כלי תחרותי

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד התרבות והספורט

יצירת קשר הרשות לנהיגה ספורטיבית