אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

אישור על אי רכישת אזרחות ישראלית

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לאישור המעיד על מעמד של "לא אזרח" ועל מעמד שהייה בישראל.

חיילים בודדים זכאים לפטור מתשלום האגרה עבור שירות זה.
Top