אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אישור על אי רכישת אזרחות ישראלית

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לאישור המעיד על מעמד של "לא אזרח" ועל מעמד שהייה בישראל.

חיילים בודדים זכאים לפטור מתשלום האגרה עבור שירות זה.
Top