אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הגשת תצהיר למבקש רישיון עסק ב"מסלול תצהיר"

שירות זה מאפשר להגיש תצהיר עבור מבקשי רשיון עסק ב"מסלול תצהיר".

Top