אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הגשת מועמדות למשרת לוחם אש

שירות זה מאפשר להגיש מועמדות למשרת לוחם אש ברשות כבאות והצלה רק בעת פרסום מכרז גיוס פעיל. בימים אלה אין מכרז פעיל! הודעה על פתיחת מכרז תופיע באתר ובאמצעי התקשורת.

Top