תשלום אגרה שנתית לעמותה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד המשפטים

רשות התאגידים

יחידת העמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ) - מרכז השירות והמידע

למחייגים מחו"ל 972-8-6831680

פקס: 02-6462548

שעות פעילות