חובות דיווח שנתיים וחובות דיווח נוספות לעמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ)

שירות מקוון

{{sqCtrl.config.results.Title}}

{{sqCtrl.config.results.Description}}
{{ sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Title }} {{sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Description}}

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד המשפטים

רשות התאגידים

רשם העמותות וחל"צ - מרכז השירות והמידע

למחייגים מחו"ל: 972-8-6831680

פקס: 02-6462548

שעות פעילות