אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אישור על אזרחות ארץ ישראלית (פלשתינאית) מתקופת המנדט

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לאישור על אזרחות ארץ ישראלית (פלשתינאית) מתקופת המנדט הבריטי (בין השנים 1920–1948).

Top