אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשת חופשה מיוחדת לחיילים לצורך אימונים או תחרויות ספורט

שירות זה מאפשר לחיילים לבקש חופשה מיוחדת או דחיית שירות לצורך אימונים או תחרויות ספורט, בארץ או בחוץ לארץ.

Top