בקשה להכרה במעמד של מדען עולה או של מדען תושב חוזר

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד העלייה והקליטה

אגף קליטה במדע - טכנולוגיה ומדעים מדויקים

מדעי החיים והרפואה 073-3972514

מדעי החברה והרוח 073-3972527

דואר אלקטרוני