אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה להכרה במעמד של מדען עולה או של מדען תושב חוזר

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להכרה במעמד של מדען עולה או של מדען תושב חוזר. זאת לצורך סיוע בהשתלבות בתחומי המחקר והפיתוח בשוק העבודה בישראל.

Top