בדיקת זכאות לקבלת מעמד תושב חוזר


{{sqCtrl.config.results.Title}}

{{sqCtrl.config.results.Description}}
{{ sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Title }} {{sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Description}}

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד העלייה והקליטה

מרכז המידע

טלפון נוסף 972-3-973-3333

שעות מענה טלפוני