אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מתן אשרת כניסה לתושב חוזר לישראל

שירות זה מאפשר לתושב קבע בישראל המבקש לצאת מישראל ולחזור אליה, או שנמצא בחוץ לארץ ורוצה לחזור, לקבל אשרת כניסה לישראל.

Top