בקשה לפתיחת הליך גיור בישראל

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

מערך הגיור

מחוזות אגף הגיור, משרד ראש הממשלה