הגשת דו"ח צריכת אנרגיה שנתית תעשייתי או מסחרי

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין