אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תשלום כתב ערובה

שירות זה מאפשר תשלום עבור כתב ערובה.

מוקד תמיכה טכנית בשירותים מקוונים

טלפון נוסף: 02-6664646
דואר אלקטרוני: mevaker@sii.org.il

שעות מענה טלפוני

Top