אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מתן רישיון עבודה בישראל למי שחוק השבות חל עליהם ואינם אזרחי או תושבי ישראל

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת רישיון עבודה לאזרחים זרים מעל גיל 18, שחוק השבות חל עליהם ואינם אזרחי או תושבי ישראל.

Top