הגשת תלונה על מעסיקים בשל הפרת חוקי עבודה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד העבודה

מינהל הסדרה ואכיפה – הגשת תלונה

דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות מענה טלפוני