מערכת זימון תורים המרכז הרפואי וולפסון

זימון תור

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין