אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

התראות מזג אוויר

השירות מאפשר לקבל התראות ואזהרות בזמן אמת מפני תופעות מזג אוויר אשר עלולות לסכן חיי אדם ו/או רכוש.

Top