אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בתי מסחר מורשים לשיווק חלקי חילוף לרכב מנועי

שירות זה מספק מידע על בתי מסחר לשיווק חלקי חילוף לרכב מנועי בישראל בפיקוח ובאישור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

Top