הגשת בקשה להיתר בטחוני לקבלת הכשרה להובלת חומר מסוכן

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אגף פיקוח ובקרת רכב וארגונים

דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות מענה טלפוני