אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בקשה לקבלת רישיון להפעלת מונית

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת רישיון להפעלת מונית לכלל הציבור ולחברה או תאגיד.
 

Top