אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לקבלת רישיון להפעלת מונית

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת רישיון להפעלת מונית לכלל הציבור ולחברה או תאגיד.
 

Top