אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הגשת בקשה להעתקת חומרי חקירה ומסמכים בהליכים המתנהלים בפרקליטות המדינה

שירות זה מאפשר להגיש בקשות להעתקה של חומרי חקירה ומסמכים שונים בהליכים פליליים ובהליכים אזרחיים-מנהליים, המתנהלים בפרקליטות המדינה.

Top